Episodes

50
Bates Motel: Season 2 Episode 9
720p

The Box

S2 E9 / Apr. 28, 2014 Bates Motel
Bates Motel: Season 2 Episode 8
720p

Meltdown

S2 E8 / Apr. 21, 2014 Bates Motel
Bates Motel: Season 2 Episode 6
720p

Plunge

S2 E6 / Apr. 07, 2014 Bates Motel
Bates Motel: Season 2 Episode 4
720p

Check-Out

S2 E4 / Mar. 24, 2014 Bates Motel
Bates Motel: Season 2 Episode 3
720p

Caleb

S2 E3 / Mar. 17, 2014 Bates Motel
Bates Motel: Season 1 Episode 10
720p

Midnight

S1 E10 / May. 20, 2013 Bates Motel
Bates Motel: Season 1 Episode 6
720p

The Truth

S1 E6 / Apr. 22, 2013 Bates Motel